joi, 24 martie 2016

Clasa a 11 a - Islamul



Islam = supunere
Musulman = supus (lui Dumnezeu)
Religia islamica = religa supunerii neconditionate fata de Dumnezeu.

ISMAEL

1.       Ismael în Biblie

În Biblie, Ismael și mama sa Hagar, care este roaba lui Sara, sunt alungați de la casa tatălui său Avraam, după ce Sara îl naște pe Isaac. El trăiește în pustiul Paran, unde se căsătorește cu o egipteancă (Gen,21,8-21). La moartea lui Avraam se întoarce în Canaan (Gen, 25,9).
2.            Şi a zămislit Sarra şi a născut lui Avraam un fiu la bătrâneţe, la vremea arătată de Dumnezeu.
3.            Şi a pus Avraam fiului său, pe care i-l născuse Sarra, numele Isaac.
4.            Şi Avraam a tăiat împrejur pe Isaac, fiul său, în ziua a opta, cum îi poruncise Dumnezeu.
5.            Avraam însă era de o sută de ani, când i s-a născut Isaac, fiul său,
6.            Iar Sarra a zis: "Râs mi-a pricinuit mie Dumnezeu; că oricine va auzi aceasta, va râde!"
7.            Şi apoi a adăugat: "Cine ar fi putut spune lui Avraam că Sarra va hrăni prunci la sânul său? Şi totuşi i-am născut fiu la bătrâneţile sale!"
8.            Şi crescând copilul, a fost înţărcat. Iar Avraam a făcut ospăţ mare în ziua în care a fost înţărcat Isaac, fiul său.
9.            Văzând însă Sarra că fiul egiptencii Agar, pe care aceasta îl născuse lui Avraam, râde de Isaac, fiul ei,
10.          A zis către Avraam: "Izgoneşte pe roaba aceasta şi pe fiul ei, căci fiul roabei acesteia nu va fi moştenitor cu fiul meu, Isaac!"
11.          Şi s-au părut cuvintele acestea lui Avraam foarte grele pentru fiul său Ismael.
12.          Dumnezeu însă a zis către Avraam: "Să nu ţi se pară grele cuvintele cele pentru prunc şi pentru roabă; toate câte-ţi va zice Sarra, ascultă glasul ei; pentru că numai cei din Isaac se vor chema urmaşii tăi.
13.          Dar şi pe fiul roabei acesteia îl voi face neam mare, pentru că şi el este din sămânţa ta".
14.          Atunci s-a sculat Avraam dis-de-dimineaţă; a luat pâine şi un burduf cu apă şi le-a dat Agarei; apoi, punându-i pe umeri copilul, a slobozit-o; şi, plecând ea, a rătăcit prin pustiul Beer-Şeba.
15.          Când însă s-a sfârşit apa din burduf, a lepădat ea copilul sub un mărăcine.
16.          Şi ducându-se, a şezut în preajma lui, ca la o bătaie de arc, căci îşi zicea: "Nu voiesc să văd moartea copilului meu!" Şi, şezând ea acolo de o parte, şi-a ridicat glasul şi a plâns.
17.          Şi a auzit Dumnezeu glasul copilului din locul unde era şi îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer către Agar şi a zis: "Ce e, Agar? Nu te teme, că a auzit Dumnezeu glasul copilului din locul unde este!
18.          Scoală, ridică copilul şi-l ţine de mână, căci am să fac din el un popor mare!"
19.          Atunci i-a deschis Dumnezeu ochii şi a văzut o fântână cu apă şi, mergând, şi-a umplut burduful cu apă şi a dat copilului să bea.
20.          Şi era Dumnezeu cu copilul şi a crescut acesta, a locuit în pustiu, şi s-a făcut vânător.
21.          A locuit deci Ismael în pustiul Faran şi mama sa i-a luat femeie din ţara Egiptului.

2.       Ismael în Coran

În Coran este altfel descrisă viața lui. Avraam se mută cu familia în Arabia Saudită unde Hagar îl naște pe Ismael în orașul de azi Mecca. Într-o viziune, Allah îi zice lui Avraam să se întoarcă în Canaan și să lase acolo pe Hagar cu Ismael. El este pentru musulmani un profet și tatăl poporului arab. Ismael este înmormîntat la Mecca.

MAHOMED (Muhammad) 570 – 630

-   Nascut in tribul arab al Quraişiţilor;
-   Rămâne orfan la 6 ani;
-   A fost crescut de bunicul său şi mai apoi de un unchi Abu Talib;
-   La 24 de ani lucrează ca negustor pentru o văduvă bogată, Khadija cu care se casatoreşte în 595 (ea avea 40 de ani iar el 25 de ani);
-   Cu Khadija a avut 7 copii: 3 băieţi care au murit de mici şi 4 fete;
-   În urma călătoriilor sale, el a intrat în contact cu religia Creştină şi cu cea Iudaică;
-   Conaţionalii lui erau politeişti;
-   Centrul vieţii religioase era pe atunci la Mecca
ü      Aici se afla un meteorit adăpostit sub un edificiu în formă de cub (Ka’ba);
ü      Se credea că sactuarul de aici a fost construit de Patriarhul Avraam şi fiul său Ismael (Sura 2, 127) din care Dumnezeu a ridicat popoarelele arabe. Prin urmare acest altar ar fi fost mult mai vechi decât templul din Ierusalim şi chiar decât Cortul Mărturiei.
ü      Se făceau pelerinaje anuale şi procesiuni circulare;
ü      Se aflau mulţi idoli care reprezentau zeii diferitelor triburi şi grupări arabe;
ü      Principalele zeităţi: Allah şi trei zeiţe Manat (Soarta), Allat (forma feminină de la Allah) şi Al-Uzza (Prea Puternica)
-   Mahomed duce o viaţă pioasă şi se retrage într-o peşteră pentru a se ruga şi nevoi.
-   Mahomed are mai multe viziuni. I se arată în repetate rânduri Arhanghelul Gabriel cu misiunea de a-i descoperi textul cărţii veşnice din cer – Coranul (Al Qur-an).
-   Datorită credinţei sale monoteiste diferită de a conaţionalilor săi, el este exclus din tribul din care făcea parte şi îşi pierde toate drepturile fireşti.
-   În 615 el fuge în Etiopia împreună cu 70-80 de credincioşi ai noului cult monotheist;
-   Predică noua credinţă în două oraşe locuite de arabi nomanzi: Ta’if şi Yathrib.
-   Este bine primit în Yathrib.
ü      Aici se vor muta din Mecca primii musulmani. Acest moment marchează începutul erei islamice.
ü      Yathrib devine „Oraşul Profetului” = Medina
ü      Aici profetul a fixat regulile  privind rugăciunea (se va face spre Mecca), postul şi pelerinajul.
-   Pentru a face faţă lipsurilor materiale, adepţii noului cult tâlhăreau caravanele Meccane;
-   În 630 Mahomed cucereşte Mecca cu ajutorul a 10.000 de oameni sub pretextul că meccanii ar fi sprijinit un trib duşman. El distruge toţi idolii de aici punând capăt politeismului la Mecca.
-   Întors în Medina declară război politeismului.
-   Moare în 632 în braţele soţiei sale favortite Aisha,  una din cele 9 soţii (Cu Aisha a fost căsătorit de la vârsta de 6 ani. Ea a fost virgina toată viaţa ei. La moartea lui Mahomed, Aisha avea 18 ani. Nu se va mai recăsători. Azi multe tinere musulmane poartă numele de Aisha).

ISTORIE pe scurt

-   După moartea lui Mahomed, noua religie va fi condusă de diferiţi califi.
-    Califul UMAR sau OMAR (634-644)
ü      Se converteşte la Islam la vârsta de 27 de ani
ü      636 învinge pe bizantini la Yarmuk (Siria)
ü      637 cucereşte Antiohia
ü      642 cucereşte Egiptul.
ü      643 cucereşte Alexandria.
ü      Cucereşte două treimi din Imperiul Bizantin
-   Monofiziţii (copţii) din Egipt s-au bucurat iniţial de venirea noilor cuceritori. Ei doreau demult eliberarea de sub dominaţia bizantină. Din păcate noii cuceritori îi vor persecuta crunt ca şi pe creştinii ortodocşi. Conducătorii arabi au interzis creştinilor copţi orice legătură cu Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol. De aceea, ei nu vor mai putea participa la viitoarele Sinoade Ecumenice. În momentul venirii arabilor la conducerea Egiptului (642) copţii aveau 6 milioane de credincioşi (100 de episcopii). Datorită însă grelelor persecuţii îndurate mai întâi sub arabi iar mai târziu sub turci, numărul credincioşilor copţi din Egipt scade drastic la 100.000 în secolul XVI.
-   Apar 3 mari direcţii în Islam:
1.                        Sunniţii (de la sunnah – practică, tradiţie) conduşi de calif;
2.                        Şiiţii (Respectă linia genealogică a califuluI ALI mort în 661)
3.                        Kharijiţii (Consideră că numai comunitatea are dreptul să îşi aleagă sau demită Califul)
-   În 1453 Imperiul Otoman cucereşte Constantinopolul.
-   Lăcomia de bani îi va face pe turcii să se amestece în numirile patriarhilor de pe scaunele din Constantinopol, Alexandria, Antiohia şi Ierusalim. Candidaţii trebuiau să ofere sume mari de bani sultanilor.
-   Între 1453 – 1800 s-au schimbat 70 de patriarhi ecumenici de pe scaunul Constantinopolului de aproape 150 de ori. Mulţi dintre ei au fost ucişi. Patriarhiile mai sus menţionate au fost ajutate de domnii, mitropoliţii şi credincioşii români din Ţara Românească, Moldova şi Rusia.
-   În 1438 sultanul Murad al II-lea (1421-1451) impune în ţările ortodoxe „Darea sau birul sângelui”. Ţările ortodoxe erau obligate să dea copii care erau crescuţi în religia islamică şi folosiţi ulterior ca ieniceri.
-   Din secolul XVIII Rusia s-a impus dreptul de protecţie a creştinilor din Imperiul Otoman după ce în repetate rânduri a denunţat islamizarea forţată a creştinilor.
-   În secolul XX puterea islamică otomană a decăzut formându-se state arabe sau islamice.
Învăţăturile religioase
-   Mărturisirea de credinţă islamică: „Nu exista altă divinitate decât Allah, iar Mahomed este profetul său”
-   Allah
ü      are 99 de nume pe care musulmanul pios trebuie sa le cunoască;
ü      a făcut cunoscută voia Sa prin aleşii Săi: Adam, Avraam, Moise,  Iisus şi Mahomed
ü      dă oamenilor Coranul în care le arată calea cea dreaptă.
ü      El hotărăşte soarta oamenilor;
ü      Va judeca faptele oamenilor la sfârşitul lumii.
-   Eshatologia (credinţa în viaţa viitoare)
ü      La sfârşitul lumii sufletele vor fi puse să păşească pe o punte mai subţire decât firul de păr şi decât tăişul sabiei. Cei răi vor cădea în prăpastia iadului, iar cei buni vor intra în paradis unde vor avea din belşug pilaf de berbec şi cadâne frumoase (cadână=scalvă în haremurile turceşti).
ü      Înainte de ziua Judecăţii vor fi semne speciale, în special cosmice şi va veni un monstru cu chip de om care are un singur ochi şi călărind un asin. Acesta va înşela oamenii. Apoi va veni in lume trimisul lui Allah, anume Mahdi care va spulbera înşelăciunea şi va readuce dreptatea pe pământ.
-   Coranul (Al Qur-an)
ü      Este cuvântul lui Dumnezeu, logosul lui Dumnezeu
ü      114 capitole sau sure
ü      6219 versete
ü      Cât a trăit Mahomed au existat diferite materiale pe care s-au scris versetele rostite de el. Unele cuvinte sau păstrat şi prin viu grai.
ü      Secretarul lui Mahomed, Zaid ibn Thabit a adunat toate materialele. Acesta a încredinţat Cartea Sfântă lui UMAR, iar acesta a lăsat-o moştenire fiicei sale Aisha, soţia favorită a lui Mahomed.
ü      Se pot recunoaşte şi frânturi din Vechiul Testament şi din Evangheliile Apocrife.
-   Anghelologia
ü      Ingerii au fost creaţi de Dumnezeu din lumină
ü      Au misiunea de a face cunoscută oamenilor voia lui Dumnezeu;
ü      Gabriel este căpetenia îngerilor
ü      Există şi îngeri răi conduşi de Iblis sau Şeitan (Satan). Neascultarea diavolului a constat în faptul că el a refuzat să se plece lui Adam, aşa cum îi poruncise Dumnezeu.
ü      Mai există o categorie de duhuri libere (jinn) create de Dumnezeu din foc şi care umblă prin văzduh. Aceste duhuri pot fi şi benefice şi malefice. Ele ascultă mai mult de demoni.


Bibliografie:
1.                        https://ro.wikipedia.org/wiki/Ismael
2.                        Istoria Religiilor pentru învăţământul preuniversitar, Pr. Conf. Dr. Alexandru STAN, Prof. Dr. Remus RUS, Editura IBMBOR, Bucureşti, 1991, pp. 287-293
3.                        https://ro.wikipedia.org/wiki/Umar
4.                        Istoria Bisericească Universală, Manual pentru Seminariile Teologice, Pr. Prof. Dr. Ioan Rămureanu, Editura IBMBOR, Bucureşti, 1992, pp. 152-153, 420 şi 422

Materialul de mai sus poate fi descarcat de aici:

WORD islamul
PDF islamul

Recomand doua situri: http://ciudateniidincoran.blogspot.ro/
http://www.crestinul.ro/islamul.htm

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | Best Buy Printable Coupons