luni, 30 mai 2016

Conferinta Miracolul Cunoasterii - Prof. Dr. Diac. Sorin Adrian Mihalache

Conferinta a fost sustinuta la Colegiul National "Mihai Viteazul" de catre Pr. prof. Sorin Adrian Mihalache. Este prezentata cu argumente stiintifice relatia dintre teologie, filosofie si stiinta. O conferinta extrem de interesanta. 

Conferinta a fost organizata de CNMV si Parohia Iancu Vechi Matasari.

Părintele diacon Sorin Adrian Mihalache este licenţiat în matematică şi teologie, a absolvit cursuri de master în psihologie, filosofie, teologie şi fizică teoretică, iar din anul 2010 este doctor în Filozofie al Universităţii „Al. I. Cuza" din Iaşi cu teza „Dimensiunea cosmică a persoanei ", sub îndrumarea prof. univ. dr. Ştefan Afloroaei. Este cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, editor executiv al „Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science", editat de Centrul de Cercetare Interdisciplinară Avansată în Religie şi Ştiinţă al Universităţii „Al. I. Cuza" Iaşi, coordonator al Centrului de Studii Interdisciplinare în Religie şi Ştiinţă al Fundaţiei „Solidaritate şi Speranţă", fiind implicat şi în alte proiecte şi activităţi cu specific interdisciplinar. Realizează şi moderează emisiunea „Lumina celui nevăzut" la TV Trinitas.


Intre timp parintele profesor a lansat doua carti deosebite pe care vi le puteti procura si dumneavoastra: 

Lumina Celui Nevazut vol.1


PS: Dati clic pe titlurile cartilor pentru detalii!

duminică, 29 mai 2016

Mitropolitul Dosoftei al Moldovei - clasa a 10 a

-                     Se naște în 1624;
-                     Învață la Școala Superioară de la Iași;
-                     Se călugărește la M-rea Probota;
-                     1658 episcop de Huși;
-                     Nicolae Manolescu: „Cel mai mare merit al lui Dosoftei acesta este: de a fi oferit în Psaltire, pe neaşteptate, întâiul monument de limbă poetică românească“ (Istoria critică a literaturii române);
-                     Traducerea în limba română era un act misionar, literatura fiind folosită pentru a învăţa pe alţii: „În biserică mai voia mi-i cinci cuvinte cu mintea să grăiască, ca şi pe alţii să-nvăţ, decât dzeace mii de cuvinte într-altă limbă“, afirma mitropolitul Dosoftei;
-                     Ion Neculce în Letopiseţ, „acestu Dosoftei mitropolit nu era om prostu de felul lui. Şi era neam de mazîl; pre învăţat, multe limbi ştie: elineşte, latineşte, sloveneşte şi altă adâncă carte şi învăţătură, deplin călugăr şi cucernic, şi blând ca un miel. În ţara noastră pe-această vreme nu este om ca acela.“

TRADUCERI  ȘI TIPĂRITURI
-                     Traduce cărți de slujbă și de învățătură;
-                     Istoriile lui Herodot – tradusă pentru prima oară în românește;
-                     A revizuit traducerea Vechiului Testament făcută de Nicolae Milescu la Constantinopol și care se va tipări apoi în Biblia de la București din 1688;
-                     1673 – Psaltirea în versuri
·                    prima încercare de versificare în limba noastră când limba noastră literară nu era suficient de mlădiată pentru a fi folosită în versuri;
·                    tipărită în Polonia la m-rea Uniev deoarece tipografia lui Varlaam nu mai funcționa;
-                     1673 – Acatistul Născătoarei de Dumnezeu în limba română;
-                     1679 – reface vechea tipografie a lui Varlaam dar nu este multumit de ea;
-                     1679 – traduce și tipărește Dumnezeiasca Liturghie, a doua traducere după diaconul Coresi (sec 16 - Târgoviște);
-                     1680 – Psaltire de-nțeles în slavonă și română;
-                     Patriarhul Ioachim al Moscovei îi trimite o nouă tipografie pe care o instalează la biserica Sfântul Nicolae domnesc din Iași;
-                     Tipărește principalele cărți de slujbă în românește având drept scop înlocuirea limbii slavone din cult cu româna;
-                     1681 – Molitvelnic de-nțeles;
-                     1683 – Sfânta Liturghie (o nouă ediție);
-                     Paremiile de peste an;
-                     Poem în 136 de versuri despre domnii Țării Moldove;
-                     Viața și petrecerea sfinților4 volume (25 de ani s-a ostenit traducându-le);

EXILUL ȘI MOARTEA
-                     1686 - Mitropolitul Dosoftei este luat ostatec de regele Poloniei Jan Sobieski care intrase în Moldova sperând la ajutor din partea domnului Constantin Cantemir în lupta împotriva turcilor;
-                     În exil la rugămintea mitropolitului Kievului și a patriarhului Moscovei, traduce din grecește în slavo-rusă o seamă de lucrări teologice;

-                     Moare în exil la 13 decembrie 1693, la 70 de ani.


Pun la dispozitie lectia in format pdf si word dar si fise de lectura pdf si word:

Fisa de lucru
Ar fi utile si aceste imagini:

Casa Dosoftei din Iasi de langa biserica Sfantul Nicolae Domnescduminică, 22 mai 2016

Mitropolitul Veniamin Costachi al Moldovei - clasa a 9 a


-                     În copilărie a avut un dascăl grec;
-                     Urmează cursurile şcolii de la M-rea Sfinţii 3 Ierarhi din Iaşi;
-                     Se călugăreşte la 15 ani;
-                     Devine egumen al M-rii Sf. Spiridon din Iaşi;
-                     E ales episcop de Huşi la 23 de ani (1792-1896);
-                     E mutat ca episcop de Roman (1896-1803);
-                     În 1803 e ales Mitropolit al Moldovei.

REALIZĂRI
-                     În 1806 înfiinţează un seminar la M-rea Socola lângă Iaşi (8 ani de studio=şcoală superioară);
-                     Înfiinţează o şcoală pentru călugăriţe la M-rea Agapia (există şi azi un seminar de fete);
-                     În 1805 înfiinţează o şcoală de cântăreţi bisericeşti la Iaşi;
-          Pune bazele învăţământului politehnic  aducând ca profesor pe Gheorghe Asachi (unul din bursierii săi) => se predă şi în limba română, nu numai în greacă (1814-1818 a predat Gheorghe Asachi) ;

REALIZĂRI DE DUPĂ CĂDEREA REGIMULUI FANARIOT
-                     În 1824 deschide la Sfinţii 3 Ierarhi din Iaşi o şcoală elementară cu predare în limba română;
-                    În 1828 se organizează şi o şcoală “normală” (2 ani de studiu) şi un gimnaziu (4 ani de studiu);
-                     În 1824 se înfiinţează Academia Mihăileană (după numele domnitorului Mihail Sturza);
ü  Facultăţi de filosofie (2 ani de studiu), inginerie, economie, filologie, arte frumoase, de drept;
ü  Înfiinţează aici bibliotecă, laboratoare, muzeu de ştiinţe ale naturii, internat pentru copiii săraci şi altul pentru cei înzestraţi;
-                     În 1834 – prima şcoală publică pentru “fetele orăşenilor”;
-                     Înfiinţează şcoli în principalele oraşe ale Moldovei;
ü  Profesorii acestor şcoli se recrutau dintre absolvenţii Gimnaziului, al Academiei de la Iaşi şi a Seminarului de la Socola;
-                     1841 – prima şcoală de arte şi meserii din Moldova;
-                     A dat burse tinerilor pentru a studia în Apus, Grecia, Rusia, Ucraina sau la Bucureşti la Academia de la Sf. Sava.ACTIVITATEA TIPOGRAFICĂ
-                     Înfiinţează două tipografii:
1.                 La Mitropolia din Iaşi
2.                 La M-rea Neamţ (1807).
-                     Tipăreşte 130 de cărţi – unele pe cheltuiala sa şi altele la îndemnul său;
-                     Publică multe traduceri din limba greacă;
-                     Contribuie la dezvoltarea teologiei noastre şi la îmbogăţirea limbii literare româneşti.

ACTIVITATEA SOCIAL – FILANTROPICĂ
-                     Averea moştenită de la părinţi şi din timpul păstoririi sale, a împărţit-o săracilor;
-                     Înfiinţează un spital pe langa M-rea Sf. Spiridon din Iaşi (în vremea când era egumenul m-rii);
-               Înfiinţează un spital cu farmacie în Roman lângă Biserica Precista Mare (în vremea când era episcop de Roman);
-                     Pune în 1833 temelia actualei Catedrale Mitropolitane din Iaşi, ce se va finaliza in 1877;

RETRAGEREA ŞI MOARTEA
-                     În urma unor neînţelegeri cu domnitorul Mihail Sturza, se retrage în 1842 la M-rea Slatina;

-                     Moare pe 18 decembrie 1846 la 78 de ani.


Informatiile de mai sus pot fi descarcate in format word sau pdf + schita tablei:


Mitropolitul Varlaam al Moldovei - clasa a 10 a

Lectia face parte din subcapitolul: Contributia mitropolitilor la dezvoltarea culturii nationale

-          Se călugăreşte la M-rea Secu – ctitoria vornicului Nestor Ureche şi a soţiei sale Mitrofana;
-          Învaţă aici greaca şi slavona;
-          Traduce cărţi în română;
-          Devine egumenul M-rii Secu;
-          Devine duhovnicul domnitorului Miron Barnovschi (1626-1629) şi sfetnicul acestuia;
-          În timpul domniei lui Vasile Lupu e ales mitropolit al Moldovei;
-          Mitropolitul Kievului, Petru Movilă îi trimite o tipografie pe care o montează la M-rea Sfinţii 3 ierarhi din Iaşi -> PRIMA TIPOGRAFIE DIN MOLDOVA!

TIPĂRITURI

1.       CAZANIA din 1643 – carte de predici traduse din greacă şi slavonă care circulau în acea vreme;
2.       ŞAPTE TAINE din 1644 – o explicare sub formă de întrebări şi răspunsuri a celor 7 sfinte taine;
3.   RĂSPUNS LA CATEHISMUL CALVINESC din 1645 – combate învăţăturile greşite expuse în Catehismul Calvinesc apărut în 1642 la Alba Iulia.

ŞCOALA SUPERIOARĂ DE LA IAŞI

-          Mitropolitul Petru Movilă trimite de la Kiev profesori;
-          Se studiau limbile greacă şi slavonă şi materii precum: teologia, filosofia, retorica, poetica, dialectica,aritmetica, geometria, astronomia, gramatica şi muzica;
-          Academia a decăzut după ce Vasile Lupu a pierdut scaunul domnesc.

RETRAGEREA ŞI MOARTEA

-          Vasile Lupu a fost intr-un conflict continuu cu voievodul Ţării Româneşti Matei Basarab, pe care îl detronează cu ajutorul unor intrigi la Poarta Otomană corupând pe câţiva înalţi dregători turci;
-          Mitropolitul Varlaam îi împacă pe cei doi. Ca semn al împăcării, fiecare construieşte o mănăstire în ţara celuilalt: Stela în Târgoviște și Soveja în ţinutul Putna;
-          Pacea nu a durat mult.  Lupu intră într-un nou conflict cu Matei (1650) și-l amenință cu invazia în momentul în care acesta se îmbolnăvise (1652). Însă bătrânul Basarab, în alianță cu Gheorghe Rákóczi al II-lea, îl ajută pe pretendentul Gheorghe Ștefan să-l detroneze pe Vasile Lupu (aprilie 1653). 
-          În 1653 Vasile Lupu este detronat, iar Mitropolitul Varlaam se retrage din funcţie la M-rea Secu;
-          Moare în 1657.

Datele de mai sus le puteti descarca in format word sau pdf:

Mitropolitul Andrei Saguna - clasa a 9 a-       Nascut in Ungaria in 1808;
-    A studiat Filosofia si Dreptul in Budapesta (1826) si Teologia in Iugoslavia de azi (1829);
-       Se calugareste la 25 de ani (1833);
-      In 1846 se mută din Episcopia de Carlovit (azi Iugoslavia) la cea din Transilvania;
-   8 aprilie 1848 este hirotonit la Carloviţ episcop în Transilvania de către episcopul sârb Iosif Raiacici;
-  La 3/15 mai 1848 prezidează, împreună cu episcopul greco-catolic Ioan Lemeni, Adunarea de la Blaj;
-   În fruntea unei delegații, duce petiția de la Blaj la Viena, împăratului Franz Joseph.
-     La 12 martie 1850 a organizat la Sibiu un congres bisericesc la care a participat și Avram Iancu.
-   În 1861 mitropoliții Andrei Șaguna (ortodox) și Alexandru Sterca-Șuluțiu (greco-catolic), la Conferința națională de la Sibiu, au declarat națiunea română liberă și i-au afurisit pe cei care vor mai îndrăzni să strice legătura dintre frații de același sânge.

REORGANIZAREA BISERICEASCA

-  După 15 ani de luptă, reînfiinţeză în 1864 vechea mitropolie a Transilvaniei desfiintata in anul 1701 cu resedinta la Sibiu;
-      Întocmeşte un Statut de Organizare a Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania;
·       Principiile fundamentele ale noului statut erau autonomia faţă de organele de stat  şi sinodalitatea – adică participarea laicilor (2/3) alături de clerici (1/3) la conducerea vieţii bisericeşti;
·       Sinoade parohiale, protopopesti, eparhiale;
·       Această lege stă la baza Statutului de organizare al BOR din 1925 şi al celui din 1948.
·       Prin Andrei Șaguna, Mitropolia Transilvaniei a fost prima din spațiul ortodox în care laicii aveau un rol majoritar în conducerea sinodală a Bisericii, și prima care-și manifesta autonomia față de Stat.

ACTIVITATEA CULTURALĂ

-  Se îngrijeste şi înfiinţează 800 de școli primare confesionale din care peste jumătate înfiinţate de el;
-  La îndemnul lui au fost scrise 25 de manuale şcolare;
-   1850 a înființat Institutul Teologic Pedagogic la Sibiu. Mitropolitul a cumpărat din banii săi o casă în care să se desfăşoare cursurile şi alte 4 case în apropiere folosite ca internat;
-  1850 – înfiinţează din banii săi o tipografie unde tipăreşte manuale de teologie dar şi pentru şcolile primare, o nouă ediţie a Bibliei;
-    1850 a înființat un gimnaziu la Brașov, de care s-a îngrijit personal asistând an de an la examene, cumpărând din banii lui o locuinţă directorului (azi Colegiul Național „Andrei Șaguna”);
-     A trimis absolvenți la studii de specializare în Europa
-    Înființează la Sibiu în 1853 ziarul „Telegraful Român”
·     prin care se apărau interesele naţionale, culturale şi bisericeşti;
·     singurul ziar din România cu apariție neîntreruptă până astăzi
-  Înființează în 1861 asociația Astra (Asociația Transilvană pentru cultura și literatura poporului român), fiind ales președinte Șaguna.
-  1868 – un gimnaziu inferior la Brad căreia îi dăruiește în 1870 suma de 2.000 de florini;
-   În 1870 cerea ca în fiecare parohie, preoţii şi învăţătorii să ţină cursuri serale pentru ţăranii neştiutori de carte în care să înveţe scrisul, cititul şi aritmetica;

Moartea

-  A murit în iunie 1873 fiind înmormântat lângă biserica din Rășinari;
-  Întreaga sa avere a lăsat-o arhiepiscopiei Sibiului „spre scopuri bisericești, școlare și filantropice”.

Puteti descarca informatiile de mai sus in word sau pdf:

Word - andrei saguna

luni, 16 mai 2016

Clasa 1 - Omul se bucură de creația lui Dumnezeu - video

        Un mic filmuleț ce poate fi folosit pentru lecția „Omul se bucură de creația lui Dumnezeu” de la clasa I. Filmul prezintă într-un mod deosebit crearea lumii. Atenție se poate descărca.
The Creation: The Earth is a Witness from The Adventist Church (Official) on Vimeo.

vineri, 13 mai 2016

Femeile Mironosițe. Clasa a 4 a. Fișă de lucru

Fișă de lucru - Femeile Mironosițe

              Fișa se adresează celor care lucrează cu elevii în afara orei de Religie din școală: Programul Hristos Împărtășit copiilor, Cateheze, Cerc de Religie. Grupa de vârstă 7/8-11 ani.
Fișa a fost alcătuită pe următoarea bibliografie:
Bibliografie
1.      ***Biblia sau Sfânta Scriptură, ed. I.B.M.B.O.R., București, 2006.
2.      ***Evanghelia în culori. Domnul Hristos – carte de colorat cu texte explicative- Ediție îngrijită de Natalia Corlean, ed. Teofilia, f.l. 2010.
3.      ***Mica Biblie, ed. I.B.M.B.O.R., București, 1984.
4.      ***Trăirea învățăturii de credință. Activități didactice pentru ora de religie creștin ortodoxă - clasa a IV-a, ed. Partoș, Timișoara, 2013.
5.      Benga, Cristina, Ciachir, Aurora, Filat, Niculina, Ghițiu, Mihaela, Niculae, Ioana, Religie Cultul Ortodox, Manual pentru clasa a III-a, semestrul I, ed. Corint Educațional, București, 2015.
6.      Muha, Camelia, Mocanu, Elena, Religiei. Caiet pentru elevi: clasa a IV-a, ed. Sf. Mina, Iași, f.a.
7.      Nechita, Pr. Dr. Vasile, Pârâială, D. Dumitru, Pârâială, Bogdan-Dimitrie, Pârâială, Cristian-George, Caiet de Religie – auxiliar pentru elevi – clasa a IV-a, Euristica, Iași, 2008.
8.      Materialul original: http://www.cateheza.ro/la-mormantul-gol/
 

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | Best Buy Printable Coupons