luni, 20 februarie 2017

Olimpiada de religie - Faza pe Muncipiul Bucuresti 2017

Olimpiada de religie pe municipiu va avea loc pe 18 martie 2017 la Scoala Gimnaziala "Sfantul Nicolae" din Sectorul 1 conform Calendarului MENCS.

miercuri, 1 februarie 2017

Concursul Naţional de Creaţie "Icoana şi Şcoala mărturisirii"

NOU
2 martie 2017-Referitor la Concursul de Creaţie Icoana şi Şcoala mărturisirii, în urma întrebărilor primite din partea dvs, vă comunic următoarele:
1. în cazul în care, din partea unei parohii, sunt mai mulţi copii care se înscriu la concurs, parohia va organiza o etapă parohială, în urma căreia va fi declarat un singur copil câştigător care va merge la etapa pe protopopiat. Evaluarea lucrărilor se va face de către un juriu format din: preotul paroh şi un profesor de specialitate (religie/limba română/educaţie plastică) de la şcoala de pe raza parohiei sau de la şcoala cu care colaborează parohia;

2. resursele financiare menţionate în conceptul concursului la cap. III, pct. 4, lit. E, se referă la acele resurse pe care copilul le poate obţine de la diverşi sponsori/diferite persoane binevoitoare, pentru susţinerea proiectului său (în special la partea practică - CD-uri, DVD-uri, materiale pentru pictat icoane etc.), DACĂ ESTE CAZUL.
3. în perioada 20-24 mai 2017, va avea loc, la Palatul Patriarhiei, Congresul Internaţional de Teologie Criterii de recunoaştere şi evaluare a picturii bizantine (icoană şi frescă), la care vor participa reprezentanţi ai instituţiilor de stat, ierarhi, preoţi, profesori şi specialişti în artă sacră din ţară şi din străinătate. De asemenea, după cum ştiţi din anii anteriori, tot pe 21 mai va avea loc şi premierea Concursului Naţional Icoana ortodoxă - lumina credinţei. Având în vedere efortul necesar pentru organizarea acestor trei evenimente majore, vă rog insistent să fiţi prompţi îm transmiterea datelor câştigătorilor concursului la nivel eparhial, conform calendarului, pentru a putea fi prelucrate în timp util.
Totodată, o parte dintre conferenţiarii de la congres vor fi prezenţi şi la momentele importante ale etapei naţionale ale concursului nostru. De aceea, vă rog ca filmul pe care îl veţi trimite pentru prezentarea pe care o vor face colegii de la Trinitas TV, să fie concludent pentru desfăşurarea concursului în eparhii. Puteţi face fotografii/filmuleţe/prezentăr i de la toate etapele şi momentele concursului (jurizare, premiere, puteţi include chiar din filmul realizat de copilul câştigător, dacă a ales asta la secţiunea practică).
Vă rog să transmiteţi aceste informaţii persoanelor direct interesate.

În perioada 16 decembrie 2016 – 21 mai 2017  are loc  Concursul Naţional de Creaţie Icoana şi Şcoala mărturisirii organizat de Patriarhia Română


La concurs se vor înscrie elevi din învăţământul preuniversitar (7-18 ani, indiferent de număr), care fac parte din grupa de cateheză, sub coordonarea unei echipe formate din preot, profesor de religie/limba română/educaţie plastică. Fiecare copil va concepe un portofoliu de lucrări, cu următoarele componente:

A. TITLUL PORTOFOLIULUI: ...
În funcție de specificul său, fiecare portofoliu va avea un titlu propriu, personalizat.

B. ECHIPA DE REALIZARE A PORTOFOLIULUI:
Denumirea parohiei și date de contact (adresă și telefon).
Denumirea unităţii de învăţământ (dacă este cazul) şi date de contact (adresă și telefon). Numele preotului și date de contact (adresă, telefon, e-mail).
Numele profesorului de religie/limba română/educaţie plastică și date de contact (adresă, telefon, e-mail) – dacă este implicat.

C. PERIOADA DE REALIZARE A PORTOFOLIULUI: ...
Perioada va fi stabilită în funcție de calendarul general al concursului și de specificul proiectului. Nu vor fi luate în considerare lucrări realizate în afara perioadei de desfăşurare a concursului.

D. LUCRĂRILE REALIZATE: ...
Ele vor fi transmise pe suport hârtie, foto sau CD/DVD.

E.  BUGETUL PROIECTULUI – dacă este cazul: ...
Se va preciza care sunt resursele umane, materiale și financiare care susțin proiectul.

F.  IMPACTUL PROIECTULUI
Portofoliul va include un CD/DVD cu fotografii/filmuleţe cu diverse momente din cadrul activităților desfășurate. De asemenea, poate include mărturii (scrise sau filmate) ale altor persoane implicate în activități, ale preotului/profesorului de religie/limba română/educaţie plastică.

Portofoliile cu lucrări vor fi trimise la protopopiate, în perioada 1 - 10 martie 2016, cu mențiunea: Pentru Concursul Național de Creație „Icoana şi Şcoala mărturisirii”.

Secţiunile concursului

Concursul Naţional de Creaţie Icoana şi Şcoala mărturisirii se desfăşoară pe trei secţiuni:

1.      Literară;

2.      Artistică;

3.      Multimedia.

Fiecare copil care va participa va alcătui un portofoliu care să conțină o lucrare cu conținut teoretic (din secțiunea literară) şi una cu caracter practic (din secțiunile artistică sau multimedia):

   1)    Secțiunea literară:

a.  O poezie
b.  Un eseu/o compunere despre mărturisirea credinţei în societatea contemporană (max. 2 pagini);
c.      O foaie parohială/buletin parohial/articol de ziar pe tema concursului;

d.       O scrisoare către Dumnezeu despre viața mea (în Școală și în Biserică) (max. 1 pagină);
e.      O rugăciune către Dumnezeu pentru toți cei din școală (profesori şi elevi).

   2)   Secțiunea artistică:

a.      O icoană a unui praznic împărătesc/a unui sfânt;

b.      Compoziţie plastică;

c.       Meşteşugărie (sculptură, materiale neconvenţionale, mozaic, broderie, ţesătură, origami etc.).
3)      Secțiunea multimedia:

d.      Prezentări powerpoint despre:

1.   mărturisitori ai credinţei (persoane care au mărturisit credinţa în închisorile comuniste, prezentări de locuri);
2.   arta icoanei (cum se pictează o icoană, artişti/iconari celebri);

e.      Interviu (mărturii de credinţă; interviu cu un iconar);

f.        Film despre mărturisirea credinţei în închisori/despre icoane.

 Evaluarea lucrărilor

                             I.               Criterii de evaluare

a. Itemi


        Lucrare teoretică:

a.         conexiune cu aria de referință a concursului (valoarea mărturisirii, valorile educației contemporane, necesitatea educației, mijloace educative, finalitatea educației) – 10 pct.

b.         conexiunea cu educația catehetică a Bisericii (valorile educației creștine, necesitatea educației creștine, mijloace educative creștine, finalitatea educației creștine) – 10 p.

c.         Claritate, imaginație, originalitate – 10 p.

        Lucrare practică:
1.         Calitate artistică – 30 pct.

2.         Concordanța temei cu subiectul concursului – 10 p.

3.         Complexitatea lucrării – 20 p.

        Viziunea unitară a portofoliului – 10 pct.

b. Modalitatea evaluării

Fiecare lucrare a portofoliului va fi evaluată de membrii juriului potrivit domeniului de specialitate, conform criteriilor de mai sus şi va primi de la 0 la 100 de puncte. După evaluarea lucrărilor se va calcula punctajul obţinut (a se vedea ANEXA 1: fişa de evaluare individuală). Punctajul final al portofoliului se obţine din media aritmetică a punctajelor de la fiecare secţiune.

Portofoliul cu cel mai mare punctaj se va califica la etapa următoare.
În evaluarea portofoliului se va ţine cont de vârsta copiilor care au realizat lucrările
respective, notarea fiind în concordanță cu aceasta.II. La nivelul protopopiatelor

În perioada 10 – 24 martie 2017 va avea loc evaluarea și premierea celor mai bune 3 portofolii de lucrări la nivel de protopopiate. Evaluarea lucrărilor se va face de o comisie numită de către protopop și formată din: responsabilul de cateheză de la nivelul protopopiatului, un profesor de religie, un profesor de limba română şi un profesor de educație plastică. Evaluarea se va face conform criteriilor de mai sus.

Pe parcursul evaluării, membrii comisiei vor scrie punctajul propriu în Fișa de evaluare individuală (Anexa 1) a fiecărui evaluator. Fișa de evaluare colectivă (Anexa 2) va însuma, pentru fiecare concurent, punctele obținute de la cei patru evaluatori, conform celor trei secțiuni și va indica pe cei trei copii câștigători la nivelul protopopiatului (premiile I, II și III).

III. La nivel eparhial

În perioada 10 – 25 aprilie 2017 va avea loc evaluarea și premierea celor mai bune 3 portofolii de lucrări la nivel de eparhie. Evaluarea lucrărilor se va face de o comisie numită de către chiriarhul locului și formată din: inspectorul pentru cateheza parohială, inspectorul de religie de la Inspectoratul Școlar Județean, un profesor de religie, un profesor de limba română, un profesor de educație plastică. Evaluarea se va face conform criteriilor de mai sus.

Pe parcursul evaluării, fiecare membru al comisiei va scrie punctajul propriu în Fișa de evaluare individuală (Anexa 1). Fișa de evaluare colectivă (Anexa 2) va însuma, pentru fiecare concurent, punctele obținute de la cei patru evaluatori, conform celor trei secțiuni (maximum 400 p.) şi va indica pe cei trei copii câștigători la nivelul eparhiei (premiile I, II și III).

Premierea echipelor câștigătoare

La nivel de protopopiat și la nivel eparhial, premierea copiilor (premiile I, II și III) se va face de către protopopiate/eparhii, conform graficului concursului. Diplomele oferite vor fi realizate de către Centrele eparhiale, respectând profilul concursului și identitatea Programului Hristos

împărtășit copiilor. Premiile vor fi oferite de către eparhii și protopopiate (se pot acorda mai multe premii și mențiuni pentru a încuraja participarea copiilor și diversitatea lucrărilor).

La nivel național va fi premiat copilul care a obținut Premiul I pe eparhie, fiind prezent la ceremonia de premiere din 21 mai 2017, împreună cu cel care l-a coordonat (preot/profesor de religie/profesor de limba română/profesor de educație plastică). Cei 29 de copii câștigători din țară vor primi diplome și premii în obiecte. La acest nivel cheltuielile vor fi acoperite de Biroul de catehizare a tineretului din cadrul Sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române.

Pentru etapa naţională, eparhiile vor trimite, împreună cu portofoliul câştigător, un CD/DVD (maximum 5 minute, format „.avi”) cu cele mai reprezentative momente ale desfăşurării concursului.

 Mai multe detalii gasiti aici: concept-actualizat

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | Best Buy Printable Coupons