marți, 29 martie 2016

Clasa a 10 a - Hinduismul


Schita tablei

Hinduismul – mileniul II î.Hr.,
Localizare: India, Sry Lanka, Indonezia, Insula Bali, Malaysia, Singapore, Madagascar, Africa de Sud, Caraibe, etc.
Organizarea sociala – în caste sociale
1.       Brahmanii
-          Castă însărcinată cu cultura;
-          Aveau exclusivitatea cuvântului sacru;
-          Organizau viața religioasă, sărbătorile;
-          Alcătuiau tratate de medicină, arhitectură, astronomie, poezie, muzică, dans și teatru;
-          Ocazional erau astrologi și psihologi pentru familie;
-          Azi sunt profesori, învățători, ziariști, agenți de voiaj, editori și oameni politici.
2.       Regii şi războinicii (kshatriya)
-          Se ocupau cu menținerea ordinii în țară
3.       Negustorii, agricultorii şi crescătorii de vite (vaisyas)
-          Erau țăranii din India
Primele 3 clase sunt considerate „pure”, prezența lor în temple fiind acceptată.
4.       Servitorii (sudras)

Cei aflaţi în afara sistemului de caste erau numiţi paria (pauchamas). Paria era socotit oricine face o meserie care îl pune în contact cu materii impure: prelucrarea pieilor de animale, adunarea de excremente, gunoaie, etc.


Doar reîncarnarea putea face trecerea de la o castă la alta.

Zeităţi
-          mai multe divinităţi guvernează universul, împărţindu-l în zone de influenţă
-          Agni - Zeul focului şi al căminului familial. La fiecare ceremonie importantă de familie, naştere, iniţiere, căsătorie, zeul Agni este invocat şi venerat oferindu-i-se ofrande.
-          zei legaţi de cosmos: Vântul (Vayu), Soarele (Suraya), Luna (Chandra - masc).
-          zei care au avut funcţii războinice, precum Indra, care antrena triburile ariene în cucerirea ţărilor invadate şi care, un timp, a fost venerat mai presus de toţi zeii.
-          zeu suprem Prajapati, „stăpânul fiinţelor vii” sau Brahma, „cuvânt sacru” personificat
-          Principalii zei: Brahma (Zeul creator), Vishnu (zeul ocrotitor), Shiva (zeul distrugator)
Locaşuri de cult
-          Templul

-          Altarul din propria casa


Schita o gasiti aici:
Fisa de lectura:

Casta
            Nu este uşor a ne face o idee exactă despre caste. Limbile indiene (peste 800 de dialecte), cum ar fi hindi, folosesc două cuvinte pentru castă: varna  sau culoare şi jati sau familie. Jati sunt cele care constituie casta veritabilă. Sunt familii, în sensul foarte larg al cuvântului sau grupuri de familii care au ceva în comun, nu neapărat aceeaşi origine, poate fi şi aceeaşi meserie sau altceva... Acest ceva în comun, care ţine de apartenenţa la un grup recunoscut, va fi apărat de ele, închizându-se în ele însele şi excluzându-le pe celelate, practicând endogamia, adică căsătoria în interiorul grupului şi refuzând să se compromită prin alianţe în exterior. Cea mai mare parte a indienilor nu cunosc castele din alte regiuni, analoge cu ale lor şi nu sunt familiarizaţi decât cu cele pe care le întâlnesc în satele lor sau în împrejurimi.
            Cu rare excepţii, singurul mod de a aparţine unei caste este de a te naşte din părinţi membri ai acestei caste şi o persoană rămâne membră a castei respective pentru toată viaţa.
            Un sat tipic din India cuprinde familii aparţinând mai multor caste, care nu se amestecă, dar sunt interdependente, fiindcă aceste caste au nevoie unele de celelalte pentru a trăi, a exista, pentru a fi reprezentate pe plan religios, administrativ, cultural...
1.            Prima mare clasă este cea a brahmanilor, o castă însărcinată cu cultura. Odinioară, brahmanii aveau exclusivitatea cuvântului sacru. Ei învăţau şi cunoşteau formulele care trebuiau rostite la ceremoniile religioase, în locurile amenajate pentru cult. Erau chemaţi la persoane particulare. Învăţau totul oral. Erau clerici, se interesau de aspectele cunoaşterii din vremea lor, organizau viaţa religioasă şi sărbătorile, alcătuiau tratate de medicină sau de arhitectură, de astronomie, de poezie, de muzică, de dans şi de teatru. Erau ocazional astrologi şi psihologi pentru familii, hotărând pentru regi perioadele favorabile sau defavorabile ale marilor demersuri regale şi pentru familii, perioadele potrivite pentru căsătorii, iniţieri, funeralii, etc. Castele de brahmani, cel mai bine organizate se menţin şi astăzi fără schimbări importante, numai că s-au reconvertit în profesori universitari, învăţători, ziarişti, agenţi de voiaj, editori şi oameni politici. Numai ei, ei singuri, sunt abilitaţi să slujească divinităţile majore reprezentate în marile temple, să prezideze ceremoniile religiose de căsătorii, să oficieze în familii, etc. În principiu, în fiecare sat indian se găsesc câţiva brahmani care joacă rolul de preoţi sau oficianţi sau unul dintre rolurile enumerate mai sus.
2.             Cea de-a doua mare clasă socială sau varna este cea a „războinicilor” sau Kshatriya. Odinioară ei se ocupau cu menţinerea ordinii în ţară. Aceştia erau regii, radjahii (regi) şi maharadjahii, căpeteniile de armate. Astăzi, nu sunt uşor de identificat, deoarece chiar printre cei ce au deţinut putere politică sau militară, se află oameni de provenienţă inferioară care au devenit radjahi sau maharadjahi, pentru că regiunea în care se aflau la rezervase o putere politică analogă cu cea a unui rege sau a unui împărat.
3.           Cea de-a treia mare clasă socială este cea a negustorilor, a crescătorilor de vite şi a agricultorilor, adică a tuturor celor a căror menire este de a face să dea roade bunurile acestei lumi şi care era împărţită în clanuri diverse. De aici şi denumirea de vaishyas. Marea masă a ţăranilor din India sunt vaishayas. Ghandi făcea parte din casta „a treia”: numele său înseamnă „parfumier”. Familia lui s-a lansat în politică punându-se în slujba guvernatorului local.
            Aceste prime trei clase sunt considerate nobile sau „pure”, prezenţa lor în temple fiind acceptată, întrucât nu întinează.
4.           Din sistemul de caste face parte şi a patra clasă socială, cea a servitorilor sau shudras care-i grupează pe cei care slujesc primele trei clase. Aceştia sunt subalterni. Paria sunt în afara sistemului: este paria oricine face o meserie care îl pune în contact cu materii impure: prelucrarea pieilor de animale, adunarea de excremente, gunoaie, etc, care implică impuritate permanentă pentru lucrător şi familia sa. Este amintit cazul acelor paria care sunt cu adevărat excluşi ai societăţii indiene şi care nu pot niciodată, de exemplu, să traverseze liberi  centrul propriului lor sat.
            Consecinţa punerii în aplicare a regulilor castei este respingerea anumitor indivizi de către propria lor castă: provizorie sau definitivă. Iata câteva exemple:
-       Gandhi a fost excomunicat provizoriu de casta sa pentru că a plecat în Anglia, sfidând astfel interdicţia de a traversa marea.
-          Rabindranah Tagore, poetul bengali care a obţinut premiul Nobel pentru literatură era dintr-o familie princiară care pretindea că este de descendenţă brahamanică, dar în urma unor compromisuri cu mediul musulman care nu au fost compensate niciodată cu rituri de purificare, nu era considerat ca fiind „de familie pură” de către hinduşii castei.
-          Se întâmplă ca familiile rămase în India ale hinduşilor sau hinduselor plecaţi în Occident să considere că aceştia s-au auto exclus din familie prin legături matrimoniale cu străini.
Etapele clasice din viaţa unui hindus brahman
Maestru de casă – principala etapă a vieţii sale. El îşi îndeplineşte cel mai bine Karma, la care l-au predestinat faptele anterioare. În calitate de cap de familie, mai ales dacă este brahman, ştie exacte ce trebuie să facă, care sunt actele religioase şi profane pe care trebuie să le săvârşească: să cinstească zeii familiei şi ai castei, să facă pomene, să fie ospitalier, să asigure prin munca sa traiul familiei, etc.
Formarea – precedă etapa mai sus amintită. Începea la vârsta de 10-12 ani, prin iniţiere, adică introducerea în comunitatea adulţilor. Este evorba despre
a.        Ghidarea care este oferită tânărului de un maestru (guru), iniţiere în desluşirea scrierilor vedice.
b.     Ascetismul – despovărat de grijile pentru copiii săi deveniţi adulţi, brahmanul se retrăgea în pădurile de la marginea satului. Uneori acest lucru putea fi împins chiar mai departe, hindusul putând să plece pe drumuri, fără să aibă un foc şi un loc al lui, consacrându-se căutării fericirii sprituale ca o prefigurare a celeilate lumi.
Intrarea în starea de viaţă a stăpânului casei se face prin ritul căsătoriei, care se realizează, de regulă, în cadrul castei. Aproape întotdeauna, căsătoria este aranjată de familiile celor doi tineri, independent de voinţa lor; căsătoria este o îndatorire, dragostea vine după aceea. Cele mai multe căsătorii sunt trainice şi fericite. Ceremonia căsătoriei se realizează în familie şi nu în temple. Un brahman oficiant vine să rostească rugăciuni şi să vegehze asupra desfăşurării ceremoniei. El le aminteşte mirilor ce îndatoriri au. Totul se termină cu un ospăţ.
Ritul iniţierii. Băiatul care face parte din una din primele trei caste este iniţiat în practica jertfei casnice: tatăl sau un brahman îi arată cum să aducă jertfe zeilor – şi în practica rugăciunii zilnice faţă de Soare. Băiatul îşi schimbă atunci statutul social şi devine membru cu drepturi depline al societăţii hinduse. Este ca o nouă naştere.
Riturile naşterii se practică la câteva zile după eveniment. Tatăl alege şi impune numele copilului. Apoi se oficiază un rit cu apă , considerat benefic şi dătător de viaţă lungă: apa este vărsată în jet continuu peste corpul copilului, în timp ce se rosteşte un imn adecvat , demunit imnul de viaţă lungă.
Funeraliile se oficiau în locuri adecvate, dar niciodată în temple sau în locuri sfinte, deoarece contactul cu cadavrele produce impuritate; fiecare sta îşi stabileşte locurile de incinerare, cel mai frecvent pe lângă râuri sau fluvii. Cadavrul este înfăşurat în giulgiu alb şi aşezat pe un rug înalt. Fiul cel mare sau un lat mebru al familiei sau al castei, oficiază ceremonia.
Fisa de lectura este un extras de aici: http://bucatidincarti.blogspot.ro/2011/05/hinduismul.html

Fisa in format word aici   hinduism fisa lectura      si in format pdf aici:  hinduism fisa lecturaluni, 28 martie 2016

Clasa a 11 a - Iudaismul

NOTA! Recomand ca aceasta lectie sa se intinda pe 3 lectii. In prima lectie vor fi relatate vietile celor 3 mari patriarhi, in a doua lectie va fi povestita perioada din timpul lui Moise, Judecatorilor si a Regilor. In a 3 a lectie vor fi prezentate amanunte legate locasurile de cult, carti de cult, sarbatori si obiceiuri. 

Model 1 de lectie

Iudaismul, religia iudeilor a fost intemeiat in sec. al XVIII-lea i. Hr. Avraam, parintele poporului evreu a ascultat cuvantul lui Dumnezeu care i-a cerut sa plece din Ur, locul sau natal din Sudul Mesopotamiei (azi Irak) catre tara Canaanului (acum Israel) si sa renunte la politeism in favoarea monoteismului, credinta in El, singurul Dumnezeu adevarat.

Legea iudaica este cuprinsa in Biblia ebraica care este formata din: Thora (cartile Vechiului Testament) si Talmudul (Legea Orala fixata mai tarziu in scris). Pentru evrei acestea doua au valoare egala, iar modificarea lor e interzisa.

Decalogul este cea dintai lege scrisa a Vechiului Testament si, totodata, cea mai inalta lege morala data pana la Domnul nostru Iisus Hristos. Ea ramane valabila pentru toate timpurile, fiindca cele 10 porunci sunt poruncile legii firesti, pe care Dumnezeu le aduce la cunostinta credinciosilor intr-un chip mai limpede si mai hotarat.

Istoria iudaismului cuprinde 4 mari etape:

  1. Monoteismul biblic (sec.XVIII-VI i.Hr.)
- cuprinde evenimentele de la patriarhul Avraam pana la exilul babilonic. In aceasta perioada iudeii primesc porunca taierii imprejur, apoi Legea Mozaica (Decalogul, legile ceremoniale si civile), porunca de a construi templul din Ierusalim (in timpul lui Solomon) in jurul caruia se va concentra viata religioasa iudaica. Mai tarziu in sec al VI-lea regele Nabucodonosor duce poporul Iudeu in robia babiloniana.

  1. Iudaismul post-exilic
- dureaza de la intoarcerea din exilul babilonic (538 i.Hr.) pana la distrugerea Templului din Ierusalim de catre armatele romane (70 d. Hr). Ca noutate, apare Sinagoga ca loc de rugaciune si de studiu. Primele sinagogi au aparut in exilul babilonic din cauza lipsei Templului de la Ierusalim. Thora impunea interdictia construirii unui alt altar de jertfa inafara celui de la Ierusalim.

  1. Iudaismul rabinic
- dureaza din anul 70 d.Hr cand a fost distrus Templul din Ierusalim pana in sec.XIX. Acum apare institutia rabinatului, autoritate care avea putere de decizie in probleme de credinta si juridice. Rabinii (proveniti adesea dintre farisei) au preluat atributiile patriarhilor, profetilor si preotilor. Ei au alcatuit Talmudul, care alaturi de Pentateuhul lui Moise a devenit  textul religios de baza in academiile rabinice si in sinagogi. Dupa distrugerea Ierusalimului, rabinii au fost persecutati si multi dintre ei au fugit peste hotare.

  1. Iudaismul contemporan
- sec XIX pana in prezent. Acesta are 3 orientari:

a)      Iudaismul Ortodox
- are ca scop pastrarea iudaismului rabinic
b)     Iudaismul Reformat
- a eliminat diferite prescriptii privind ritualul si a dat posibilitatea de a se rosti rugaciuni si in limba nationala si de a se utiliza orga in sinagogi.
c)      Iudaismul Conservator

.- incearca sa gaseasca echilibrul prin reinterpretarea Legii in conformitate cu tipurile moderne.

Cultul mozaic este axat pe îndeplinirea celor 613 porunci enumerate în Tora (primele cinci cărți ale lui Moise), spre deosebire de creștinism, care își bazează doctrinele în special pe învățăturile lui Iisus.

La sinagogă, conducătorul ritualului este rabinul, care are funcția unui îndrumător religios. El este cel care coordonează studiul Torei (cele 5 carti ale lui Moise).

Se vorbește în iudaism și de o serie de restricții alimentare, deoarece aici intervine distincția dintre pur și impur. Cușer (în limba idiș, kașer în limba ebraică) înseamnă „pregătit după ritual” și, în cazul mâncării, garantat a fi conform regulilor. Astfel, evreii au voie să mănânce doar carnea rumegătoarelor cu copita despicată: ovine, capre, bovine, pești cu solzi și înotătoare și păsări nerăpitoare (vezi Levitic cap. 11); există reguli precise la sacrificarea animalelor; este interzis de mâncat lactate împreună cu carne, etc.

Religia iudaică, reguli şi obiceiuri 

La opt zile de la naştere, copilul de sex masculin este circumcis, acesta fiind un semn al legământului cu Dumnezeu.

Majoratul religios pentru fete este la vârsta de 12 ani, iar pentru băieţi la 13 ani.  

De asemenea, practicanţiilor religiei iudaice le este recomandat portul anumitor veştminte cum e cazul Kippah-ului (un acoperământ pentru cap) sau tallitul (obiect vestimentar asemănător unei eşarfe utilizat în timpul rugăciunii).  

Lucruri interzise

Practicanţii religiei iudaice nu au voie să consume carne de porc, dar şi cea de iepure sau de cal. În schimb, alcoolul nu e interzis, acesta putând fi consumat cu moderaţie, cu precădere în cazul sărbătorilor.  


Căsătoria între o persoană practicantă a religiei iudaice şi una din altă religie nu e încurajată deloc de rabini. 

Textul de mai sus poate fi descarcat de aici:

PDF     iudaismul-2


Model 2 de lectie

Iudaismul este prima religie monoteista.

Epoca Patriarhilor
Avraam, Isaac şi Iacob sunt consideraţi cei trei patriarhi ai Iudaismului.

Avraam
- patriarhul şi strămoşul poporului evreu
- circa 2150 - 2000 î.Hr.
- fiul lui Terah din Ur-ul Caldeei, descendent al lui Sem;
- Geneza cap. 11,26-25,11
- Avraam se muta la porunca lui Dumnezeu in Canaan

Isaac
- fiul lui Avraam si a Sarei
- părintele poporului evreu.
- frate vitreg pe Ismail care a devenit părintele poporului arab
- Gen. 21.1-7 (naşterea), 22.1-19 (jertfirea), 24 (căsătoria cu Rebeca), 25.19-28 (naşterea celor doi copii), 26.1-33 (relaţia cu regele Avimelekh al filistenilor), 27.1-28.5 (darea binecuvântării), 35.27-29 (moartea).

Iacov (Israel)
- casatorit cu Rahela
- 12 fii - 10 din femei roabe, iar ultimii 2 (Iosif si Veniamin) din femeia legitima
- 12 fii = 12 semintii ale lui Israel
- se muta in Egipt din cauza unei mari secete – robia egipteana – Proorocul Moise scoate poporul din Egipt – Jousa urmasul lui Moise.

Perioada Judecatorilor
- Poporul ales a fost condus de Insusi Dumnezeu
- Dumnezeu transmitea voia Sa prin prooroci, iar judecatorii puneau in aplicare legea divina si rezolvau conflictele din popor
- Samuel – primul judecator

Perioada Regatului
Principalii regi sunt:
Saul - primul rege
David - face planurile pentru Templul din Ierusalim, compune psalmi
Solomon - cel mai intelept om, construieste templul sfant

Imperiile asirian şi babilonian vor cuceri Israelul, templul din Ierusalim fiind distrus şi mulţime de evrei vor fi deportaţi în Mesopotamia şi Babilon.
In anul 63 î.Hr Imperiul Roman cucereste Israelul
In anii 66-70 d.Hr Ierusalimul este distrus în totalitate, iar Templul ars şi dărâmat.

Locasurile de cult
Cortul mărturiei – folosit la iesire din robia babiloniana
                            – se gasea Chivotul Legii cu Tablele Legii

Templul din Ierusalim
-        construit de imparatul Solomon
-        3 parti: Sfanta Sfintelor, Sfanta si Vestibul
-        Doua curti: curtea interioara, a preotilor sau cea inalta si un exterioara sau cea mare era destinata poporului credincios si se afla la un nivel inferior fata de prima curte.
-        Distrus de imparatul Nabucodonosor I in 586 i.Hr. si apoi in anul 70 d.Hr. de romani
Sinagoga
-        casă de întrunire, destinată celebrării cultului mosaic
-        apare in timpul exilului evreilor in locul templului distrus

Cartile de cult
Vechiul Testament
Tanahul (sau Tora scrisă)
Talmudul (sau Tora orală)

Sarbatori
Sâmbăta - principala zi de sărbătoare evreiască, ziua de odihnă a Creatorului după cele şase zile de facere a lumii (Geneza).
Roş Haşana (Anul Nou),
Şavuot (Sărbătoarea săptămânilor)
Yom Kippur (Ziua ispăşirii).

Reguli si Obiceiuri
- La opt zile de la naştere, copilul de sex masculin este circumcis, acesta fiind un semn al legământului cu Dumnezeu
- Majoratul religios pentru fete este la vârsta de 12 ani, iar pentru băieţi la 13 ani.
- nu au voie să consume carne de porc, de iepure sau de cal.
- se aduceau jertfe de  animale (porumbei, miei), dar şi jertfe din primele roade ale pământului.
- jertfele erau aduse la Templul din Ierusalim de catre preoti

- preotii (numiti si Leviti) se alegeau din neamul lui Levi


Textul de mai sus poate fi descarcat de aici:


Legaturi utile: 


duminică, 27 martie 2016

Clasa a 9 a - Eu si Duhovnicul meu


Vom analiza intai doua cuvinte:

DUHOVNICESC

si

DUHOVNIC.

De la ce vin aceste doua cuvinte?
Radacina acestor cuvinte este DUH. Prin urmare, ele vin de la Duhul Sfant.

Asadar,

Omul DUHOVNICESC  cine este?
Este omul care incearca sa traiasca intreaga viata in armonie cu Dumnezeu prin Sfantul Duh. El va avea mereu inainte ochilor, poruncile si voia lui Dumnezeu.

Dar DUHOVNICUL cine este?
Este preotul la care omul DUHOVNICESC se spovedeste si cu care se sfatuieste CONSTANT. 

De ce am zis omul DUHOVNICESC?
Mai exista si omul LUMESC! Cine este acesta?
Este cel care il auzim adesea zicand: "Eu nu le am cu Biserica! Eu nu cred in popi! Nu ma intereseaza chestiile de religie!" El daca se spovedeste, o face o data in an (si poate chiar mai rar) si nu neaparat la acelasi preot. Nu are o relatie stransa cu preotul.

Dar ce este duhovnicia si de ce pune Biserica un accent atat de mare pe ea?
Duhovnicul nu este un simplu preot la care iti spui niste pacate si ai plecat. Din pacate azi, duhovnicia este inteleasa gresit. Oamenii vin la spovedanie ca la interogatoriu:
- Ai facut aia? 
- DA!
- Ai facut cutare? 
- NU!

Asta nu este spovedanie!!! Asta nu este duhovnicie!
Un articol foarte interesant despre spovedanie il gasiti aici:

Preotul este ca un psiholog caruia ii spui ce ai pe suflet! Sa avem in vedere experienta de viata a omului matur, dar si experientele de viata ale enoriasilor pe care preotul i-a consiliat de-a lungul timpului. Sa avem in vedere faptul ca Dumnezeu graieste credinciosului prin gura preotului. Sfantul Serafim de Sarov indemna preotii sa isi invete enoriasii sa vina cu rugaciune la spovedit. Ei sa se roage lui Dumnezeu ca sa deschida gura preotului si sa le dea raspuns problemelor lor. Astfel, primele cuvinte care ies din gura preotului sa le ia ca din gura lui Dumnezeu!

Era odata un preot intr-un sat de munte. Acesta era betiv si de multe ori cadea si in sant. In acest sat era o batrana foarte credincioasa si inaintata duhovniceste. Ea se spovedea regulat la acest preot nevrednic. Nu putea sa mearga in alt sat la un alt preot deoarece dupa cum stiti, satele de munte sunt rasfirate, iar distanta era prea mare pentru aceasta femeie. Insa ea cand mergea la preot se ruga ca Dumnezeu sa ii dea raspuns prin duhovnic. De cele mai multe ori intrebarile erau atat de profunde incat preotul se speria si se simtea depasit. Insa la finalul spovedaniei se minuna de cat de multe a putut spune femeii si de unde ii venise lui inspiratia aceasta!

Asa se poate intampla cu oricine!

Sfantul Ioan Gura de Aur (sec 4) spunea foarte frumos: "Dumnezeu se foloseste de mainile si glasul preotului ca sa trimita harul Sfantului Duh in lume!"

Astfel, la inaltarea mainilor preotului in cadrul Sfintei Liturghii si la invocarea de catre acesta, Sfantul Duh se pogoara si sfinteste Sfintele Daruri! La punerea mainilor preotului peste credincios la Spovedanie si prin rostirea cuvintelor de dezlegare, penitentul primeste din partea lui Dumnezeu iertarea pacatelor. Exemplele pot continua!

Dar de unde au preotii aceasta putere de a lega si a dezlega pacatele oamenilor?

Iisus Hristos dupa Invierea Sa, a spus Apostolilor: „Luaţi Duh Sfânt; Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute”. (Ioan 20. 22-23). Aceasta putere, apostolii au dat-o mai departe episcopilor si preotilor si tot asa pana in vremea de azi.

Duhovnicul ar trebui sa fie ca un parinte care isi iubeste copii, care se roaga pentru ei, care se intereseaza si ii pasa de ei! 

De ce unii preoti recurg la spovedanie tip interogatoriu?
Pentru ca enoriasii vin la spovedanie complet nepregatiti! Unii dintre ei chiar declara raspicat ca ei NU AU PACATE! Insa nu este om fara de pacat! Si preotul are pacatele lui. Si acest aspect trebuie luat in considerare! Preotul ar trebui sa fie ca un inger, insa totusi este si el om supus greselii! Asadar, sa nu ne smintim atunci cand vreun preot greseste! Nu stim noi cainta si intoarcerea lui la Dumnezeu!

Cum sa ne spovedim?
Va voi spune cum ma spovedesc eu personal! 
1. Stabilesc data si ora spovedaniei cu duhovnicul.
2. Cu cel putin 3-4 ore inainte de a pleca la spovedit, ma retrag in camera mea pentru ca in liniste sa imi amintesc pacatele savarsite. 
3. Notez pe o foaie de hartie ce consider ca am pe suflet, pacatele savarsite fata de oameni, fata de Dumnezeu...
4. Iau o carte numita Indreptar de Spovedanie (o gasiti in format digital aici) si o citesc. Acolo mai gasesc si alte pacate facute de mine, pe care insa le-am uitat, si le notez pe foaia de hartie.
5. Ma duc la spovedit si citesc de pe foaie.

Astfel, voi face o curatire a sufletului mai buna.

Daca enoriasii (credinciosii) s-ar pregati pentru spovedanie, cred ca preotii nu ar mai pune intrebari, ci doar uneori cand ei ar condera ca este nevoie. De exemplu: spui preotului ca ai mintit parintii. Preotul te poate intreba daca i-ai mintit o data sau de doua ori sau ii minti constant. In functie de ce ii spui, vor fi si sfaturile pe care le vei primi. Si la un doctor cand te duci ii spui toate simtomele bolii pe care o ai. Nu ascunzi nimic!

Am intalnit multe cazuri de oameni care duhovnicul le-a fost salvare in momentele cruciale ale vietii. Precum am auzit si de cazuri de oameni atei care au ajuns sa se sinucida. Nu intram acum insa in detalii.  

Este foarte important sa ai cui sa spui niste taine ale sufletului! Uneori le spui parintilor, insa uneori nu poti sa le spui! De foarte multe ori tinerii se sfatuiesc intre ei. Nu e rau, dar nici bine nu e mereu! Deciziile pe care le iau astfel, nu au in vedere si o conceptie a unui om matur, trecut prin viata! Si urmarile acestor decizii nu sunt mereu intocmai imbucuratoare!

Schita tablei o gasiti aici in format word: eu si duhovnicul schitajoi, 24 martie 2016

Clasa a 11 a - IslamulIslam = supunere
Musulman = supus (lui Dumnezeu)
Religia islamica = religa supunerii neconditionate fata de Dumnezeu.

ISMAEL

1.       Ismael în Biblie

În Biblie, Ismael și mama sa Hagar, care este roaba lui Sara, sunt alungați de la casa tatălui său Avraam, după ce Sara îl naște pe Isaac. El trăiește în pustiul Paran, unde se căsătorește cu o egipteancă (Gen,21,8-21). La moartea lui Avraam se întoarce în Canaan (Gen, 25,9).
2.            Şi a zămislit Sarra şi a născut lui Avraam un fiu la bătrâneţe, la vremea arătată de Dumnezeu.
3.            Şi a pus Avraam fiului său, pe care i-l născuse Sarra, numele Isaac.
4.            Şi Avraam a tăiat împrejur pe Isaac, fiul său, în ziua a opta, cum îi poruncise Dumnezeu.
5.            Avraam însă era de o sută de ani, când i s-a născut Isaac, fiul său,
6.            Iar Sarra a zis: "Râs mi-a pricinuit mie Dumnezeu; că oricine va auzi aceasta, va râde!"
7.            Şi apoi a adăugat: "Cine ar fi putut spune lui Avraam că Sarra va hrăni prunci la sânul său? Şi totuşi i-am născut fiu la bătrâneţile sale!"
8.            Şi crescând copilul, a fost înţărcat. Iar Avraam a făcut ospăţ mare în ziua în care a fost înţărcat Isaac, fiul său.
9.            Văzând însă Sarra că fiul egiptencii Agar, pe care aceasta îl născuse lui Avraam, râde de Isaac, fiul ei,
10.          A zis către Avraam: "Izgoneşte pe roaba aceasta şi pe fiul ei, căci fiul roabei acesteia nu va fi moştenitor cu fiul meu, Isaac!"
11.          Şi s-au părut cuvintele acestea lui Avraam foarte grele pentru fiul său Ismael.
12.          Dumnezeu însă a zis către Avraam: "Să nu ţi se pară grele cuvintele cele pentru prunc şi pentru roabă; toate câte-ţi va zice Sarra, ascultă glasul ei; pentru că numai cei din Isaac se vor chema urmaşii tăi.
13.          Dar şi pe fiul roabei acesteia îl voi face neam mare, pentru că şi el este din sămânţa ta".
14.          Atunci s-a sculat Avraam dis-de-dimineaţă; a luat pâine şi un burduf cu apă şi le-a dat Agarei; apoi, punându-i pe umeri copilul, a slobozit-o; şi, plecând ea, a rătăcit prin pustiul Beer-Şeba.
15.          Când însă s-a sfârşit apa din burduf, a lepădat ea copilul sub un mărăcine.
16.          Şi ducându-se, a şezut în preajma lui, ca la o bătaie de arc, căci îşi zicea: "Nu voiesc să văd moartea copilului meu!" Şi, şezând ea acolo de o parte, şi-a ridicat glasul şi a plâns.
17.          Şi a auzit Dumnezeu glasul copilului din locul unde era şi îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer către Agar şi a zis: "Ce e, Agar? Nu te teme, că a auzit Dumnezeu glasul copilului din locul unde este!
18.          Scoală, ridică copilul şi-l ţine de mână, căci am să fac din el un popor mare!"
19.          Atunci i-a deschis Dumnezeu ochii şi a văzut o fântână cu apă şi, mergând, şi-a umplut burduful cu apă şi a dat copilului să bea.
20.          Şi era Dumnezeu cu copilul şi a crescut acesta, a locuit în pustiu, şi s-a făcut vânător.
21.          A locuit deci Ismael în pustiul Faran şi mama sa i-a luat femeie din ţara Egiptului.

2.       Ismael în Coran

În Coran este altfel descrisă viața lui. Avraam se mută cu familia în Arabia Saudită unde Hagar îl naște pe Ismael în orașul de azi Mecca. Într-o viziune, Allah îi zice lui Avraam să se întoarcă în Canaan și să lase acolo pe Hagar cu Ismael. El este pentru musulmani un profet și tatăl poporului arab. Ismael este înmormîntat la Mecca.

MAHOMED (Muhammad) 570 – 630

-   Nascut in tribul arab al Quraişiţilor;
-   Rămâne orfan la 6 ani;
-   A fost crescut de bunicul său şi mai apoi de un unchi Abu Talib;
-   La 24 de ani lucrează ca negustor pentru o văduvă bogată, Khadija cu care se casatoreşte în 595 (ea avea 40 de ani iar el 25 de ani);
-   Cu Khadija a avut 7 copii: 3 băieţi care au murit de mici şi 4 fete;
-   În urma călătoriilor sale, el a intrat în contact cu religia Creştină şi cu cea Iudaică;
-   Conaţionalii lui erau politeişti;
-   Centrul vieţii religioase era pe atunci la Mecca
ü      Aici se afla un meteorit adăpostit sub un edificiu în formă de cub (Ka’ba);
ü      Se credea că sactuarul de aici a fost construit de Patriarhul Avraam şi fiul său Ismael (Sura 2, 127) din care Dumnezeu a ridicat popoarelele arabe. Prin urmare acest altar ar fi fost mult mai vechi decât templul din Ierusalim şi chiar decât Cortul Mărturiei.
ü      Se făceau pelerinaje anuale şi procesiuni circulare;
ü      Se aflau mulţi idoli care reprezentau zeii diferitelor triburi şi grupări arabe;
ü      Principalele zeităţi: Allah şi trei zeiţe Manat (Soarta), Allat (forma feminină de la Allah) şi Al-Uzza (Prea Puternica)
-   Mahomed duce o viaţă pioasă şi se retrage într-o peşteră pentru a se ruga şi nevoi.
-   Mahomed are mai multe viziuni. I se arată în repetate rânduri Arhanghelul Gabriel cu misiunea de a-i descoperi textul cărţii veşnice din cer – Coranul (Al Qur-an).
-   Datorită credinţei sale monoteiste diferită de a conaţionalilor săi, el este exclus din tribul din care făcea parte şi îşi pierde toate drepturile fireşti.
-   În 615 el fuge în Etiopia împreună cu 70-80 de credincioşi ai noului cult monotheist;
-   Predică noua credinţă în două oraşe locuite de arabi nomanzi: Ta’if şi Yathrib.
-   Este bine primit în Yathrib.
ü      Aici se vor muta din Mecca primii musulmani. Acest moment marchează începutul erei islamice.
ü      Yathrib devine „Oraşul Profetului” = Medina
ü      Aici profetul a fixat regulile  privind rugăciunea (se va face spre Mecca), postul şi pelerinajul.
-   Pentru a face faţă lipsurilor materiale, adepţii noului cult tâlhăreau caravanele Meccane;
-   În 630 Mahomed cucereşte Mecca cu ajutorul a 10.000 de oameni sub pretextul că meccanii ar fi sprijinit un trib duşman. El distruge toţi idolii de aici punând capăt politeismului la Mecca.
-   Întors în Medina declară război politeismului.
-   Moare în 632 în braţele soţiei sale favortite Aisha,  una din cele 9 soţii (Cu Aisha a fost căsătorit de la vârsta de 6 ani. Ea a fost virgina toată viaţa ei. La moartea lui Mahomed, Aisha avea 18 ani. Nu se va mai recăsători. Azi multe tinere musulmane poartă numele de Aisha).

ISTORIE pe scurt

-   După moartea lui Mahomed, noua religie va fi condusă de diferiţi califi.
-    Califul UMAR sau OMAR (634-644)
ü      Se converteşte la Islam la vârsta de 27 de ani
ü      636 învinge pe bizantini la Yarmuk (Siria)
ü      637 cucereşte Antiohia
ü      642 cucereşte Egiptul.
ü      643 cucereşte Alexandria.
ü      Cucereşte două treimi din Imperiul Bizantin
-   Monofiziţii (copţii) din Egipt s-au bucurat iniţial de venirea noilor cuceritori. Ei doreau demult eliberarea de sub dominaţia bizantină. Din păcate noii cuceritori îi vor persecuta crunt ca şi pe creştinii ortodocşi. Conducătorii arabi au interzis creştinilor copţi orice legătură cu Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol. De aceea, ei nu vor mai putea participa la viitoarele Sinoade Ecumenice. În momentul venirii arabilor la conducerea Egiptului (642) copţii aveau 6 milioane de credincioşi (100 de episcopii). Datorită însă grelelor persecuţii îndurate mai întâi sub arabi iar mai târziu sub turci, numărul credincioşilor copţi din Egipt scade drastic la 100.000 în secolul XVI.
-   Apar 3 mari direcţii în Islam:
1.                        Sunniţii (de la sunnah – practică, tradiţie) conduşi de calif;
2.                        Şiiţii (Respectă linia genealogică a califuluI ALI mort în 661)
3.                        Kharijiţii (Consideră că numai comunitatea are dreptul să îşi aleagă sau demită Califul)
-   În 1453 Imperiul Otoman cucereşte Constantinopolul.
-   Lăcomia de bani îi va face pe turcii să se amestece în numirile patriarhilor de pe scaunele din Constantinopol, Alexandria, Antiohia şi Ierusalim. Candidaţii trebuiau să ofere sume mari de bani sultanilor.
-   Între 1453 – 1800 s-au schimbat 70 de patriarhi ecumenici de pe scaunul Constantinopolului de aproape 150 de ori. Mulţi dintre ei au fost ucişi. Patriarhiile mai sus menţionate au fost ajutate de domnii, mitropoliţii şi credincioşii români din Ţara Românească, Moldova şi Rusia.
-   În 1438 sultanul Murad al II-lea (1421-1451) impune în ţările ortodoxe „Darea sau birul sângelui”. Ţările ortodoxe erau obligate să dea copii care erau crescuţi în religia islamică şi folosiţi ulterior ca ieniceri.
-   Din secolul XVIII Rusia s-a impus dreptul de protecţie a creştinilor din Imperiul Otoman după ce în repetate rânduri a denunţat islamizarea forţată a creştinilor.
-   În secolul XX puterea islamică otomană a decăzut formându-se state arabe sau islamice.
Învăţăturile religioase
-   Mărturisirea de credinţă islamică: „Nu exista altă divinitate decât Allah, iar Mahomed este profetul său”
-   Allah
ü      are 99 de nume pe care musulmanul pios trebuie sa le cunoască;
ü      a făcut cunoscută voia Sa prin aleşii Săi: Adam, Avraam, Moise,  Iisus şi Mahomed
ü      dă oamenilor Coranul în care le arată calea cea dreaptă.
ü      El hotărăşte soarta oamenilor;
ü      Va judeca faptele oamenilor la sfârşitul lumii.
-   Eshatologia (credinţa în viaţa viitoare)
ü      La sfârşitul lumii sufletele vor fi puse să păşească pe o punte mai subţire decât firul de păr şi decât tăişul sabiei. Cei răi vor cădea în prăpastia iadului, iar cei buni vor intra în paradis unde vor avea din belşug pilaf de berbec şi cadâne frumoase (cadână=scalvă în haremurile turceşti).
ü      Înainte de ziua Judecăţii vor fi semne speciale, în special cosmice şi va veni un monstru cu chip de om care are un singur ochi şi călărind un asin. Acesta va înşela oamenii. Apoi va veni in lume trimisul lui Allah, anume Mahdi care va spulbera înşelăciunea şi va readuce dreptatea pe pământ.
-   Coranul (Al Qur-an)
ü      Este cuvântul lui Dumnezeu, logosul lui Dumnezeu
ü      114 capitole sau sure
ü      6219 versete
ü      Cât a trăit Mahomed au existat diferite materiale pe care s-au scris versetele rostite de el. Unele cuvinte sau păstrat şi prin viu grai.
ü      Secretarul lui Mahomed, Zaid ibn Thabit a adunat toate materialele. Acesta a încredinţat Cartea Sfântă lui UMAR, iar acesta a lăsat-o moştenire fiicei sale Aisha, soţia favorită a lui Mahomed.
ü      Se pot recunoaşte şi frânturi din Vechiul Testament şi din Evangheliile Apocrife.
-   Anghelologia
ü      Ingerii au fost creaţi de Dumnezeu din lumină
ü      Au misiunea de a face cunoscută oamenilor voia lui Dumnezeu;
ü      Gabriel este căpetenia îngerilor
ü      Există şi îngeri răi conduşi de Iblis sau Şeitan (Satan). Neascultarea diavolului a constat în faptul că el a refuzat să se plece lui Adam, aşa cum îi poruncise Dumnezeu.
ü      Mai există o categorie de duhuri libere (jinn) create de Dumnezeu din foc şi care umblă prin văzduh. Aceste duhuri pot fi şi benefice şi malefice. Ele ascultă mai mult de demoni.


Bibliografie:
1.                        https://ro.wikipedia.org/wiki/Ismael
2.                        Istoria Religiilor pentru învăţământul preuniversitar, Pr. Conf. Dr. Alexandru STAN, Prof. Dr. Remus RUS, Editura IBMBOR, Bucureşti, 1991, pp. 287-293
3.                        https://ro.wikipedia.org/wiki/Umar
4.                        Istoria Bisericească Universală, Manual pentru Seminariile Teologice, Pr. Prof. Dr. Ioan Rămureanu, Editura IBMBOR, Bucureşti, 1992, pp. 152-153, 420 şi 422

Materialul de mai sus poate fi descarcat de aici:

WORD islamul
PDF islamul

Recomand doua situri: http://ciudateniidincoran.blogspot.ro/
http://www.crestinul.ro/islamul.htm

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | Best Buy Printable Coupons